Dansk Kørelærer-Union
Skriv til os
 
 
 

Handlingsplan

 
Hovedbestyrelsen skal:
 

1. Arbejde for at forbedre kvaliteten af kørelæreruddannelsen herunder eventuelt at oprette en kørelærerskole

2. Dansk Kørelærer-Union skal etablere kurser i den obligatoriske efteruddannelses for kørelærere

3. Arbejde for, at Rigspolitiet udvikler et IT-system så teoriprøverne bliver online landsdækkende.

4. Arbejde for en højnelse af undervisningsniveauet i køreskolerne

5. Til stadighed at fremkomme med aktuelle kurser og øvrige tilbud til medlemmerne.

6. Til stadighed arbejde for, at undervisning, der fører til eller sigter på erhvervelse af kørekort, foregår i de private      
     køreskoler.
7. I tilfælde, hvor der foregår færdselsundervisning udenfor de private køreskoler, arbejde for en forbedring af
    køreskolernes indplacering i disse undervisningssystemer.
8. Gennem udvalgs- og kommissionsarbejde og medlemskab af Rådet for Sikker Trafik arbejde for en øget 
    færdselssikkerhed.
9. Gennem det nationale, nordiske og internationale organisationsarbejde virke for en forbedring af de private
    kørelæreres vilkår.
10. Arbejde for en justering af køreuddannelsen. Der skal indføres ”elastikker”, vedrørende placering af afsnit 3, 4 og
    6 i lighed med de elastikker, der gælder for afsnit 5. Afsnit 3, 4 og 6 i undervisningsplanen omhandler ikke
    samordnet teori og det skal således være muligt at undervise i disse afsnit, sammen med dele af afsnit 7.
    Derudover skal der indføres en ”elastik” der tillader, at kørsel i mørke, blot skal være gennemført, inden aflæggelse
    af teoriprøve.
11. Arbejde for, at det til enhver tid gældende prøvegebyr til staten for erhvervelse af kørekort bliver delt i et gebyr til
     teoriprøve og et gebyr til praktisk prøve. Består eleven ikke første gang, skal der således kun betales gebyr for 
     den prøve, der ikke er bestået.
12. Arbejde for, at der fra myndighedernes side udsendes informationsmateriale om køreuddannelsen direkte til alle
     17½ årige i Danmark. Informationsmaterialet skal blandt andet indeholde oplysninger om, hvorfor der anvendes
     lektionsplaner i køreundervisningen, at minimumsgrænserne ikke betyder, at alle kan lære at køre bil eller
     motorcykel med det anførte minimumskrav og ud fra hvilke kriterier man skal vælge køreskole.

13. Arbejde for en kvalitetssikring af køreskolerne.

14. Dansk Kørelærer-Union skal arbejde imod enhver lukning af eksisterende prøvesteder i Danmark.

 
Dansk Kørelærer-Union - Industrivej 21 - 4000 Roskilde - Telefon: 63 33 10 50 - CVR: 12207115 - E-mail: dku@dku.dk