Dansk Kørelærer-Union
Skriv til os
 
 
 

Alment - Ofte stillede spørgsmål

 

Hvordan finder jeg en køreskole?

Du finder en køreskole eller kørelærer i dit område ved at vælge Køreskoler, og derefter enten vælge en lokalforening i dit område, eller du kan bruge søgefunktionen til at specificerer din søgning.

Hvordan generhverver jeg mit kørekort?

Har kørekortet været frakendt, skal det generhverves, før et nyt kan udstedes.
Man skal op til en ny køreprøve, d.v.s. aflægge og bestå, både en teori- og praktisk prøve.
 
Man henvender sig på en køreskole og modtager både teoretisk og praktisk undervisning, inden ny køreprøve aflægges. Køreundervisningen må dog tidligst påbegyndes 3 måneder før frakendelsestidens udløb.

Skal jeg på et køreteknisk kursus?

Ja, hvis du skal erhverve kørekort for første gang, er det obligatorisk med et kursus på et køreteknisk anlæg.

Efter de indledende øvelser på den lukkede øvelsesplads (kravlegården), fortsætter de praktiske øvelser på almindelig gade og vej, og skal afsluttes med et kursus i køreteknik på et godkendt køreteknisk anlæg. Tidsforbrug ca. 4 ½ time.

Hvordan får jeg et erhvervskort (taxi kort)?

Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring kan udstedes til en person, der er fyldt 21 år.
Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring kan kun udstedes til førere, der har kørekort til kategori B og har bestået en køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring. Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring kan alene udstedes til den kategori, der er aflagt køreprøve i.
Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring kan nægtes udstedt under den i straffelovens §78, stk.2 nævnte betingelse.

Hvad er en kontrollerende prøve?

En kontrollerende køreprøve er en ganske almindelig teoretisk og praktisk køreprøve i lighed med den, der aflægges af personer, der ikke tidligere har haft kørekort.

Kan mit udenlandske kørekort ombyttes i Danmark?

Udenlandske kørekort kan ombyttes i Danmark, hvis de er erhvervet i et land, hvor uddannelseskravene er nogenlunde på højde med de danske krav. Er der tvivl om dette, kan myndighederne kræve, at den pågældende aflægger og består en kontrollerende prøve først. Se mere her: http://www.fstyr.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Korekort/2016/04/Ny-bekendtgrelse-om-ombytning-af-udenlandske-korekort.aspx

Skal jeg på manøvrebane (kravlegård)?

Den teoretiske og praktiske undervisning skal være integreret, hvilket vil sige, at man umiddelbart efter en teorilektion skal gennemgå de samme regler i en praktisk kørelektion.
Den praktiske undervisning skal starte på en godkendt lukket øvelsesplads, hvor eleven befinder sig alene i bilen og gennemfører en række nærmere beskrevne øvelser. Tidsforbruget på den lukkede øvelsesplads vil normalt være fra 3 til 5 timer.
Læs mere om:
 
 

 
Dansk Kørelærer-Union - Industrivej 21 - 4000 Roskilde - Telefon: 63 33 10 50 - CVR: 12207115 - E-mail: dku@dku.dk