Dansk Kørelærer-Union
Skriv til os
 
 
 

Om kørerkortet

Den praktiske udstedelse og fornyelse af kørekort sker hos et af kommunens borgerservicecentre. Kommunerne afgør om betingelserne for at udstede, forny m.v. kørekort er opfyldt. Det er også kommunen, der berammer køreprøver og opkræver betaling for kørekort. Politiet afholder køreprøver og afgør sager om bl.a. helbredsspørgsmål (bortset fra synsstyrke) og særlige vandelskrav.

 

Det er en tillidssag at vælge kørelærer. Sørg for at få en god orientering om både undervisningens indhold, tilrettelæggelse og pris, inden du begynder at tage kortet, for også i denne sammenhæng kan det være dyrt at købe billigt. Forlang altid at få en skriftlig elevinformation. Du kan finde de organiserede kørelærere her, der alle er tilsluttet offentligt ankenævn og garantifond.

 

Før du kan indstilles til teori og køreprøve, skal du som elev gennemgå nogle vejledende prøver i din køreskole. Herved bliver du fortrolig med fremgangsmåden ved de endelige prøver.

 

Du skal  have gennemført et kursus på 8 timer i færdselsrelateret førstehjælp for at få dit kort. Dette gælder kun første gang du skal erhverve dit kort.

 

Før teoriprøven skal du have gennemgået hele uddannelsesforløbet undtagen undervisningen på køreteknisk anlæg.

Læs mere om:

 

 
Dansk Kørelærer-Union - Industrivej 21 - 4000 Roskilde - Telefon: 63 33 10 50 - CVR: 12207115 - E-mail: dku@dku.dk