Dansk Kørelærer-Union
Skriv til os
 
 
 

Kørekort og generelle kørekortregler

 

Hvem udsteder kørekort i Danmark?

Ansøgning om udstedelse af kørekort skal indleveres til et af kommunens borgerservicecentre, der står for den praktiske behandling af sagen. Som der står i kørekortreglerne , skal der anvendes en særlig ansøgningsblanket.
 
Sammen med ansøgningen skal der indleveres et vellignende fotografi og en lægeerklæring udfærdiget af egen læge samt førstehjælpsbevis. Hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller gyldigt pas, skal du i stedet medbringe sundhedskort, din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation. Du kan kontakte os for mere info eller læse op på kørekortregler.
 
Yderligere oplysninger vedrørende ansøgning om kørekortet og kørekortregler kan fås på kommunens borgerservicecenter.
 
Oftest er det kørelæreren, der udfører det praktiske arbejde med ansøgningen, mod et mindre gebyr.
 

Almindelige kørekortregler og betingelser for at få kørekort

Det er en forudsætning i kørekortregler for at få udstedt kørekort, at du har såkaldt sædvanlig bopæl i Danmark. Ved sædvanlig bopæl forstås det sted, hvor du opholder dig som følge af dine personlige eller erhvervsmæssige forhold.
 
Det er ligeledes en betingelse, at du har opholdstilladelse (opholdsbevis) her i landet, medmindre du kan opholde dig i Danmark uden tilladelse.
 
Endelig skal du have et tilfredsstillende helbred. Helbredskravene omfatter bl.a. synet, hørelsen, fysiske og psykiske handicap, hjerte- og nyresygdomme, sukkersyge og epilepsi. Politiet afgør sager om bl.a. helbredsspørgsmål (bortset fra synsstyrke) og særlige vandelskrav.

Kørekortregler for Kørekortkategorier

Du har kun ret til at køre den type køretøj, som du har taget kørekort til. Motorkøretøjerne opdeles i kategorier og køretøjstyper, der har hvert sit bogstav. Det er det bogstav, der kommer til at stå på kørekortet, og som viser, hvilke køretøjer du må føre. Du kan få kørekort til følgende kategorier:

Motorcykel - kategori A
Motorcykler opdeles i kategori A1, A2 og A

Kategori A1
 må højst være på 125 ccm og have en motoreffekt på 11 kW. Samtidig må tallet, der fremkommer ved at dividere motorcyklens motoreffekt med køreklar vægt højst være 0,10 (kW/kg).

Har du fået dit motorcykelkørekort den 1. juli 1996 eller derefter, giver det ret til at køre motorcykel både med og uden sidevogn. Alderskravet er 18 år. Efter 2 års erfaring og aflæggelse af en praktisk prøve, kan der man få kørekort til kategori A2

Kategori A2
 må højst have en motoreffekt på 35 kW og et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,2 kW/kg. Alderskravet er 20 år.

Kategori A
Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn

Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på over 15 kW eller en trehjulet bil med en motoreffekt på over 15 kW.

De nævnte køretøjer tilkoblet én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.
 
 
Almindelig bil - kategori B
Alderskravet er 18 år for at få udstedt et kørekort til bil.
  1. Personbil med højst 8 siddepladser foruden førerens plads og en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.
  2. Varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.
  3. Person- eller varebil med tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.
  4. Person- eller varebil med tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg, hvis vogntogets samlede tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg.
  5. Trehjulet motorcykel (kabinescooter).
  6. Traktor/motorredskab.
  7. Kategori AM(knallert)
Forsøgsordning med kørekort til 17 årige.
I øjeblikket er der en 3. årig forsøgsordning med kørekort til 17 årige. Det betyder, at man kan erhverve kørekort som 17 årige og efterfølgende under særlige forhold kan køre med ledsager.

 

Lastbiler - kategori C

Biler, der har en totalvægt på over 3.500 kg. For at få kørekort til lastbil, skal du først have kørekort til almindelig bil.

Alderskravet er 21 år for at få udstedt et kørekort til  lastbil., dog under særlige betingelser 18 år.
 

Bus - kategori D

Biler med over otte siddepladser foruden førerens. For at få kørekort til bus, skal du først have taget kortet til almindelig bil.

Alderskravet er 24 år for at få udstedt et kørekort til bus, dog under særlige betingelser 21 år.
 

Påhængskøretøj - kategori B/E, C/E og D/E

Påhængskøretøj til almindelig bil, lastbil og bus, som vejer mere end 750 kg. Du kan ikke få kørekort til bil, lastbil eller bus med påhængskøretøj, før du har kørekort til bil, lastbil eller bus uden påhængskøretøj. Det betyder, at hvis du vil føre en lastbil med påhængskøretøj, må du først tage kørekort til lastbil.

Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring (turistbus etc.)

Udstedelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring forudsætter, at du er fyldt 24 år, har kørekort til bus samt har aflagt en særlig køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring.
Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring kan kun udstedes til bus
 
Der kræves ikke køreundervisning forud for køreprøven. Der kan ikke anvendes tolk ved en køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring.
 
 
Kørekort til motorcykel og bil udstedes med en  gyldighed på 15 år
Kørekort til lastbil og bus udstedes med gyldighed til du fylder 50 år. Derefter kan kørekortet fornyes for 5 år ad gangen.

Kørekort kan i særlige tilfælde - navnlig som følge af helbredsmæssige forhold - udstedes med kortere gyldighed end nævnt ovenfor.
 

Kørekortregler for fornyelse af kørekort

Fornyelse af kørekort sker ved henvendelse til et af kommunens borgerservicecentre. Der skal medbringes et vellignende fotografi og en lægeerklæring udfærdiget af egen læge. Hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.


Internationalt kørekort

Skal du føre et motorkøretøj under længerevarende ophold i udlandet, kan du få udstedt et internationalt kørekort. Det internationale kørekort erstatter ikke det almindelige kørekort, men det er en bekræftelse af, at du har ret til at køre bil m.m. I realiteten er et internationalt kørekort blot en oversættelse af ens danske kørekort.

Ansøgningsblanketter fås hos kommunens borgerservicecentre. Fotografi og legitimation skal vedlægges ansøgningen, men der kræves ikke lægeattest. Det internationale kørekort er gyldigt i ét år og kan ikke anvendes i Danmark.
 

Kørekort på prøve

De første år med et nyt kørekort er de farligste. Her er risikoen for at blive involveret i en trafikulykke størst. Derfor er kørekortet nu "på prøve" i de tre første år. Overtræder du færdselsloven groft inden for de tre første år, efter du har taget kørekort, får du et kørselsforbud.
 
Et kørselsforbud betyder, at du ikke må køre bil igen, før du har gennemgået en ny, særlig køreundervisning (både teori og praksis) eller et kursus i alkohol og trafik samt bestået en ny køreprøve.

Læs mere om:

 

 
 
 

 
Dansk Kørelærer-Union - Industrivej 21 - 4000 Roskilde - Telefon: 63 33 10 50 - CVR: 12207115 - E-mail: dku@dku.dk