Dansk Kørelærer-Union
Skriv til os
 
 
 

Kørekort på prøve

De første år med et nyt kørekort er de farligste. Her er risikoen for at blive involveret i en trafikulykke størst. Derfor er kørekortet nu "på prøve" i de tre første år. Overtræder du færdselsloven groft inden for de tre første år, efter du har taget kørekort, får du et kørselsforbud.

Et kørselsforbud betyder, at du ikke må køre bil igen, før du har gennemgået en ny, særlig køreundervisning (både teori og praksis) eller et kursus i alkohol og trafik samt bestået en ny køreprøve. Herefter er kørekortet på prøve igen.

Neden for kan du få svar på flere spørgsmål om reglerne.
 
 1. Hvornår trådte reglerne i kraft?
  Svar: Reglerne om kørselsforbud/kørekort på prøve trådte i kraft den 1. marts 2002.

 2. Hvem gælder reglerne for?
  Svar: Reglerne gælder for alle - dvs. også for dem, der har taget kørekort inden 1. marts 2002. Det første kørekort er "på prøve" i tre år.
  Hvis du på nuværende tidspunkt f.eks. har haft dit første kørekort i 1 år og 7 måneder, gælder reglerne også for dig.

 3. Hvad vil det sige, at kørekortet er på prøve?
  Svar: Det vil sige, at der er strammere sanktioner for grove overtrædelser af færdselsloven i de første tre år, efter du har taget dit første kørekort. Hvor du tidligere ville få en betinget frakendelse, vil du nu få kørselsforbud.

 4. Hvad vil det sige at få kørselsforbud?
  Svar: Hvis du får kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Og så er du i princippet stillet, som om du ikke har noget kørekort.

 5. Bliver kørekortet taget på stedet?
  Svar: Nej, normalt ikke. Politiet kan først kræve kørekortet udleveret, når afgørelsen om kørselsforbudet er endelig. Men hvis betingelserne for ubetinget frakendelse foreligger, kan politiet godt inddrage kørekortet på stedet.

 6. Hvilke forseelser kan jeg få kørselsforbud for?
  Svar: Du får kørselsforbud, hvis du inden for tre år efter du har taget dit første kørekort f.eks:

  - overskrider den tilladte hastighed med over 70% i personbil, varebil mv.
  - overskrider den tilladte hastighed med over 40% i lastbil, bus, personbil med trailer mv.
  - kører spritkørsel med over 0,8 promille
  - kører uforsvarligt eller hensynsløst, f.eks. ved at overhale hasarderet, "overse" en ubetinget vigepligt eller chikanere andre trafikanter.

  Tidligere ville du som nævnt "nøjes med" at få en betinget frakendelse af kørekortet for disse forseelser.

  Hvis du laver endnu grovere overtrædelser eller der er skærpende omstændigheder ved din forseelse, kan du risikere en strengere straf. Men sådan har det hele tiden været.
 7. Hvis jeg har kørekort til flere kategorier, er de så alle sammen "på prøve" i tre år?
  Svar: Nej, prøveperioden på tre år regnes fra den første kategori, du har taget kørekort til. Prøveperioden starter altså ikke forfra, hvis du efterfølgende tager/har taget kørekort til flere kategorier.

 8. Hvor længe gælder kørselsforbudet?
  Svar: Kørselsforbudet gælder indtil du har:
  - gennemgået en særlig køreundervisning på mindst 8 teoritimer og 8 køretimer hos en kørelærer eller
  - gennemgået et obligatorisk kursus i alkohol og trafik og
  - har bestået en ny køreprøve (både teori- og køreprøve).
  Der er altså ikke nogen fast frakendelsestid - kørselsforbudet gælder, indtil du har gennemgået undervisningen og bestået køreprøven.

 9. Hvis jeg får kørselsforbud, gælder det så for alle de kategorier, jeg har kørekort til?
  Svar: Ja. Hvis du får kørselsforbud for en forseelse begået i f.eks. personbil, gælder forbudet også kørsel i alle de andre kategorier, du har kørekort til.
  Men du skal ikke gennemgå undervisning og bestå en køreprøve i alle dine kategorier igen. Hvilken kategori, du skal have undervisning + køreprøve i, afgøres af politiet i den enkelte sag. Når du så har bestået og kørselsforbudet er ophævet, må du køre alle dine kategorier igen.

 10. Hvad består den nye, særlige køreundervisning af?
  Svar. Den nye særlige køreundervisning består af udvalgte dele af den almindelige undervisningsplan: "Trafikantadfærd", "Grundregler for bilkørsel" og "Manøvrer på vej". Det foregår hos en kørelærer. Undervisningen skal omfatte mindst 8 teoritimer og 8 køretimer og skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage.

 11. Hvis jeg har kørt sprit/promillekørsel og skal på et kursus i alkohol og trafik, hvordan og hvor foregår det så?
  Svar: Kurserne i alkohol og trafik består af 4 lektioner af 2 ½ timers varighed og strækker sig over mindst 4 uger. Der er mødepligt til alle lektioner og der undervises bl.a. i lovgivning, risiko og alkohols virkning. Det er alkoholkonsulenterne i amterne og Københavns og Frederiksberg Kommune, der står for kurserne, som fortrinsvis bliver afholdt om aftenen. Kurserne udbydes i takt med behovet. Så du kan godt risikere at skulle vente på at få plads på et hold.

 12. Hvor meget koster undervisning og kurser?
  Svar: Prisen for køre- og teoritimer afhænger af satsen hos den enkelte kørelærer.
  Kurset i alkohol og trafik koster ca. 2000 kr. Du skal selv betale for det hele.
  Vær opmærksom på, at der oven i kørselsforbudet kommer en bøde, der afhænger af din forseelse.

 13. Kan jeg få rabat på undervisningen, hvis jeg har lav indkomst?
  Svar: Nej.
  Hvad sker der, hvis jeg kører bil, selvom jeg har kørselsforbud?
  Svar: Så får du en bøde for at køre uden kørekort. Det koster 5.000 kr. - første gang.
 
Uddrag af bemærkninger til lovforslag nr. L 225 – offentliggjort som lov nr. 498 af 7. juni 2001 (Skærpelse af straffen for grove færdselsovertrædelser og indførelse af kørselsforbud) kan du læse om her.
 
Dansk Kørelærer-Union - Industrivej 21 - 4000 Roskilde - Telefon: 63 33 10 50 - CVR: 12207115 - E-mail: dku@dku.dk