Dansk Kørelærer-Union
Skriv til os
 
 
 

Praktiske spørgsmål

 

Hvornår må jeg begynde at tage kørekort?

Øvelseskørsel må påbegyndes 3 måneder før du fylder 17 år.

Hvor lang tid tager det at få kørekort?

Det er individuelt, men for de fleste 17-18 årige vil det tage ca. 2-4 måneder.

Hvilken køreskole skal jeg vælge?

Man skal vælge en kørelærer/køreskole, der er medlem af en lokalforening tilsluttet Dansk Kørelærer-Union.
En køreskole, der følger de givne retningslinier for undervisningen til den pågældende kategori.

Hvordan forløber en teoriprøve?

Teoriprøven er i dag en skriftlig prøve, hvor man sammen med 10-14 andre elever får vist 25 forskellige billeder på en storskærm eller PC. Til hvert billede er indtalt nogle oplysninger til billedsituationen samt 2-4 svarmuligheder, hvor eleven skal sætte kryds i ja rubrikken, hvis svaret er i overensstemmelse med, hvad man selv vil gøre, ellers skal der sættes kryds i nej rubrikken.

Hvor mange fejl må jeg have til teoriprøven?

Man må højest have fejl i 5 billeder for at bestå teoriprøven til alm. bil. Principielt skulle prøven naturligvis være fejlfri, men der er givet mulighed for at bestå med de fem fejl, fordi det kan være, man misforstår et spørgsmål, eller man kan blive forstyrret af et eller andet under prøven, da man jo ikke er alene i lokalet.

Er der ventetid på en teoriprøve?

Der er normalt altid ventetid på en teoriprøve, men den bør ikke være over 14 dage.

Hvornår må jeg gå til teoriprøve?

Man kan tidligst aflægge teoriprøven 1 måned før man fylder 17 år.

Hvad koster en teoriprøve?

Prøvegebyret, til politiet, andrager p.t. kr. 600,00,- til alm. bil og kr. 890,- for en kontrollerende prøve.
Gebyret dækker både den teoretiske og praktiske køreprøve.
Gebyr for praktisk prøve ved udvidelse til kategori A2 og A samt B/E koster kr. 280,-.
Består man ikke en prøve, teoretisk eller praktisk, skal der betales nyt gebyr.

Skal jeg have et minimum antal køretimer?

Undervisningsplanen foreskriver et detaljeret undervisningsforløb opdelt i lektioner, af min. 45 min.
 
Kat. A (motorcykel):
Undervisningen til kategori A (MC) omfatter i alt mindst 29 lektioner i teorilokale (teoretiske emner), og mindst 22 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) fordelt på 4 lektioner på lukket øvelsesplads, 13 lektioner i manøvrer på vej og 5 lektioner i manøvrer på køreteknisk anlæg.
 
Kat. B (almindelig bil):
Undervisningen til kategori B (alm. bil) omfatter i alt mindst 29 lektioner i teorilokale (teoretiske emner), og mindst 4 lektioner på lukket øvelsesplads (manøvrebane), 16 lektioner i manøvrer på vej og 4 lektioner i manøvrer på køreteknisk anlæg. Ialt mindst 53 lektioner.
 
Kat. C eller D:
Undervisningen til kategori C eller D omfatter i alt mindst 16 lektioner i teorilokale (teoretiske emner), og mindst 18 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) fordelt på 2 lektioner i indledende øvelser på vej, 12 lektioner i udvidede øvelser på vej og 4 lektioner i manøvrer på køreteknisk anlæg.
 
Kat. C/E:
Undervisningen til kategori C/E omfatter i alt mindst 13 lektioner i teorilokale (teoretiske emner), og mindst 18 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) fordelt på 2 lektioner i indledende øvelser på vej, 12 lektioner i udvidede øvelser på vej og 4 lektioner i manøvrer på køreteknisk anlæg.
 
Kat. D/E:
Undervisningen til kategori D/E omfatter i alt mindst 10 lektioner i teorilokale (teoretiske emner), og mindst 6 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) fordelt med 1 lektion i indledende øvelser på vej og 5 lektioner udvidede øvelser på vej.
 
Undervisningsforløbet ved køreuddannelsen til kategorierne A, B, skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage, C, D mindst 12 dage,C/E mindst 10 dage,til kat. D/E over mindst 7 dage og B/E mindst 3 dage

Hvilken bil skal jeg køre i til køreprøven?

Den praktiske køreprøve aflægges i skolebilen, altså den bil, du har øvet dig i og kender.

Hvor foregår den praktiske køreprøve?

Den praktiske køreprøve kan være en prøve i bykørsel eller landevejskørsel, eller måske en kombination af begge dele, det vides først, når prøven er afviklet.

Hvordan forløber den praktiske køreprøve?

Den praktiske køreprøve har normalt en varighed af 30-45 minutter, hvor en køreprøvesagkyndig (normalt politiassistent) indtager kørelærerens plads og derfra iagttager elevens færdigheder i at køre bilen sikkert gennem trafikken.

Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og færdigheder og den adfærd, der er fastsat som mål for køreuddannelsen, og som er en betingelse for at få udstedt kørekort.

Prøven indledes med en kontrol af aspirantens identitet (husk pas eller dåbsattest), samt normalt en undersøgelse af køretøjets udstyr.

Hvornår må jeg komme til praktisk køreprøve?

Den praktiske køreprøve kan tidligst aflægges på elevens 17 års fødselsdag.

Hvad er en kontrollerende køreprøve?

En kontrollerende køreprøve er en ganske almindelig teoretisk og praktisk køreprøve i lighed med den, der aflægges af personer, der ikke tidligere har haft kørekort.
rekortkategorier
 
Kategori A.
- A1
- A2
- A
 
Kategori B. - Almindelig bil
Kategori Bep - Taxi
Kategori C1 - Lille lastbil
Kategori C. - Lastbil
Kategori D1 - Lille bus
Kategori D. - Bus med over 8 siddepl. foruden førerens
Kategori Dep - Rutebus/turistkørsel

Kategori E.
 
- kategori B/E. Kategori B med stort påhængskøretøj
- kategori C1/E kategori C1 med stor påhængskøretøj
- kategori C/E. Kategori C med stort påhængskøretøj
- kategori D1/E kategori D1 med stor påhængskøretøj
- kategori D/E. Kategori D med stort påhængskøretøj
 
Mere uddybende orientering omkring de enkelte kategorier kan du få her.

Må jeg køre med en trailer?

 1. Et kørekort til kategori B, alm. bil, giver ret til at føre:
  Personbil med højst 8 siddepladser foruden førerens plads og en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.
 2. Varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.
 3. Vogntog bestående af person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.
 4. Vogntog bestående af en person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg. Vogntogets samlede tilladte totalvægt må ikke overstige 3.500 kg.
 5. Trehjulet motorcykel.
 6. Traktor/motorredskab.
 7. Registreringspligtig knallert.
  For ikke registreringspligtige påhængskøretøjer sker fastsættelsen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt i henhold til foranstående punkt 3 og 4, ved brug af påhængsredskabets faktiske totalvægt.

Skal mit kørekort fornys?

Kørekort til kategorierne A, B og B/E samt til traktor/motorredskab udstedes med gyldighed til indehaverens fyldte 70 år. Fra 19/1 2013 dog kun med en gyldighed på 15 år
Kørekort til kategorierne C, C/E, D og D/E udstedes med gyldighed på 5 år.
Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring udstedes med en gyldighedstid på fem år.

Må jeg køre en knallert 45?

Man skal have kørekort til kategori A eller B for at køre en stor knallert (45 knallert).
Er der spørgsmål og svar, du ikke finder her på siden, men som du mener kan have almen interesse og burde være med, så skriv et par ord til webmaster. På forhånd tak.

 
Dansk Kørelærer-Union - Industrivej 21 - 4000 Roskilde - Telefon: 63 33 10 50 - CVR: 12207115 - E-mail: dku@dku.dk