Dansk Kørelærer-Union

Hovedorganisation for Danmarks Kørelærere

forum-icon
logout-icon

Praktisk stof du bør kunne udenad og vil blive overhørt i til den praktiske prøve

Ligesom med det teoretiske stof er der også en del teknisk du skal kunne og som du altid vil blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du bør også forstå det, hvilket vil gøre det langt nemmere at forklare til din praktiske prøve.

Bremser

En bil skal være forsynet med 3 bremser:

Driftsbremse (fodbremsen)

Nødbremse

Parkeringsbremse (håndbremse)

Driftsbremsen skal

virke på alle hjul og kunne bremse bilen sikkert, hurtigt og virksomt ved alle hastigheder.
Bremsepedalen skal være forsynet med en rillet gummiklods, og pedalen må ikke kunne trædes i bund når der trædes hårdt på pedalen. Pedalvandringen er i øvrigt afhængig af bilfabrikatet. Bremsepedalen må ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved konstant tryk.

Driftsbremsen er hydraulisk (virker med væske), i modsætning til parkeringsbremsen der er mekanisk.

Bremsevæsken skal stå mellem min. og max. i beholderen (normalt placeret i motorrummet).

Driftsbremsen skal kunne standse bilen på højst 6 m., ved en hastighed på 30 km/t, på en lige tør og plan vej.

Nødbremsen er en del af 2-kreds bremsesystemet. Hvis den ene kreds går i stykker, virker den anden stadigvæk.
Det kaldes for nødbremsen. Nødbremsen skal kunne standse bilen på højst 12 m. ved en hastighed på 30 km/t.

Parkeringsbremsen (håndbremsen) er mekanisk (f.eks. kabeltræk), og skal kunne holde bilen standset på hældende vej. Den skal kunne stå fastspændt og virke på mindst 2 hjul på samme aksel. Betjeningen af parkeringsbremsen kan være elektrisk.

Bremseforstærker

En bremseforstærker gør det meget lettere at bremse, idet den øger trykket på bremsepedalen.
Den kontrolleres ved, at man med slukket motor pumper pedalen til den bliver hård og fast (3-4 gange) for at fjerne vakuum fra beholderen. Herefter trædes pedalen atter ned og holdes under konstant tryk, medens motoren samtidig startes. Hvis pedalen nu synker yderligere lidt ned, er bremseforstærkeren i orden.

ABS bremser

ABS betyder Anti-blokerings-system, dvs. at hjulene ikke blokeres ved hårde opbremsninger. Dette giver normalt en bedre og mere sikker bremsning. ABS-lampen skal slukke kort tid efter motoren startes, i modsat fald er kørsel ikke tilladt, idet der så kan være fejl i bremsesystemet.

Styretøj

Styretøjet skal fungere let, sikkert og hurtigt. Rattet (hjulene) skal kunne drejes let fra yderpunkt til yderpunkt uden noget sted at virke strammere, eller afgive "smaske" eller "knæk" lyde, og hjulene skal præcist følge rattets bevægelse.

RATSLØR er det stykke man kan bevæge rattet uden at forhjulene følger med.
Der må ikke på grund af slid eller lignende forekomme væsentligt slør i styreapparatet som helhed eller i dets enkelte dele.
På nyere biler må der ikke være ratslør. Dette kontrolleres ved at hjulene straks følger rattets bevægelse (i biler med servostyring foretages kontrollen med startet motor).

Slør i hjullejer kontrolleres ved at tage fat i hjulet foroven og vrikke ind- og udad. Føler man at hjulet "giver efter", og der samtidig høres en knækkelyd, er der slør i lejet og bilen skal til reparation.

SERVOSTYRING er en anordning der gør rattet lettere at dreje. Servostyring virker, ligesom driftsbremsen, ved hjælp af væske.
Væsken skal ligge mellem min. og max. i beholderen, der ligeledes normalt er placeret i motorrummet.

Servostyringen kan også være elektrisk og så findes en kontrollampe for fejl.

Kontrol af, om servostyringen er i orden, undersøges ved at dreje let på rattet mens motoren er slukket. Rattet skal føles trægt og tungt at dreje.
Derefter startes motoren, og nu skal rattet føles let at dreje.

Lygter og reflekser

Foran skal bilen være forsynet med:

 • 2 positionslygter
 • 2 nærlyslygter
 • 2 fjernlyslygter (evt. 4)
 • Lygterne skal have hvid eller gullig farve, være parvis ens og symmetrisk anbragt på køretøjet.
 • Positionslyset (parkeringslyset), skal kunne ses i en afstand af mindst 300 m. foran bilen. Positionslyset bruges ved standsning eller parkering på uoplyst vej.
 • Nærlyset skal være asymmetrisk højre rettet og kunne oplyse vejen foran bilen mindst 30 m. og må ikke være blændende. Nærlyset skal have et fald på mindst 1% (1 cm.pr.m.).
 • Fjernlyset skal kunne oplyse vejen foran bilen mindst 100 m., og skal i førerkabinen være forsynet med en blå kontrollampe.

Bagpå skal bilen være forsynet med:

 • 2 røde baglygter
 • 3 røde stoplygter
 • Nummerpladelys
 • 2 røde reflekser
 • Baglygter skal kunne ses mindst 300 m. bagved bilen, og må ikke være blændende.
 • Stoplygter (bremselygter) skal lyse væsentligt kraftigere end baglygterne.
 • Nummerpladebelysning, mindst én hvid, der skal lyse så kraftigt, at nummerpladen tydeligt kan læses på 20 m's afstand bag bilen.
 • Reflekser (bagudvendende) skal være godkendte og mærkede. Reflekserne må ikke være trekantede, da disse er forebeholdt påhængskøretøjer
 • Lygtetændingstid er fra solnedgang til solopgang, samt i øvrigt om dagen når det p.g.a. mørke, tåge, dis, regn, sne eller lignende dårlige sigt- eller lysforhold, er nødvendigt med lys for at blive set, eller tilstrækkelig tydeligt kunne se andre.
 • Motordrevne køretøjer skal om dagen køre med nærlys eller særligt kørelys. I lygtetændingstiden (som også kan være om dagen) skal dog mindst nærlyset være tændt.
 • Ansvar for køretøjet

Ejeren af bilen har ansvaret for at den er i lovlig stand, og føreren af bilen har ansvaret for, at den er i forsvarlig stand, dvs. at alt sikkerhedsmæssigt udstyr er i orden:

 • Styretøj
 • Bremser
 • Lygter og reflekser
 • Horn og tegngivningsapparat
 • Ruder og spejle
 • Dæk og støddæmpere
 • Evt. påhængsvognstilkobling
 • Horn og blinklys
 • Horn skal have en klar tone, og må ikke ændre frekvens. Horn må kun benyttes til at afværge en fare, og ellers ikke.

Blinklygter

 • To blinklygter foran og bagpå bilen samt én på hver side af bilen.
  Skal blinke reglemæssigt med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys.
  Havariblinket skal kunne tænde alle blinklygter samtidig.
 • Ruder og spejle
 • Ruder og spejle skal være hele og rene, og man må ikke køre i bilen før man kan se ud af alle ruder, dvs. at evt. sne, dug eller kondens skal være fjernet.
 • Vinduesviskerne skal virke og der skal være sprinklervæske i beholderen.
 • Dæk og støddæmpere

Der skal være samme type dæk på alle hjul (ikke nødvendigvis samme mærke) og de skal være pumpet op til et lufttryk efter bilfabrikantens forskrifter:

 • Radialdæk
 • Diagonaldæk
 • Vinterdæk (M+S)
 • Pigdæk
 • Dæk, hjulfælge og hjullejer skal være ubeskadigede. Der skal være et dækmønster på mindst 1,6 mm.
  Eventuelt retningsbestemt dæk skal være monteret i korrekt omløbsretning.
 • Pigdæk må kun benyttes fra 1. november til 15. april, og skal i så fald være monteret på alle bilens hjul.
 • Støddæmpere har til opgave at holde hjulene i kontakt med vejbanen hele tiden. Støddæmpere skal være virksomme ved alle hjul, bedømt ved, at bilen straks går i ro efter en kraftig påvirkning af støddæmperne.
 • Påhængsvognstilkobling
 • På registreringsattesten finder man ud af hvor stor en påhængsvogn man må køre med. Når der køres med påhængsvogn skal man under kørslen medbringe såvel bilens som påhængsvognens registreringsattest.(evt. kopi). Ved kørsel i udlandet skal de originale attester medbringes.
 • Karosseri og motor m.m.
 • Karosseriet skal være uden skarpe kanter (rust, tæring m.v.) og må ikke være monteret med farlige emner (kølerfigurer) eller udragende dele som f.eks. pyntelister eller kofangere efter sammenstød.
 • Motorhjelm, bagklap og døre skal være låsesikret, så de ikke kan springe op under kørslen. Bilen skal i øvrigt være forsynet med en godkendt tyverisikring (ratlås, gearlås el. lign.)
 • Motoren må ikke udvikle unødig støj eller røg, eller være tilsølet af olie. Støjen fra motoren skal reduceres af en lyddæmper, der skal sidde fast i bøjler og stropper. Rør og dæmper skal være tætte.
 • Kulilte (i motorens udstødning) er livsfarlig at indånde. Den kan ikke ses, smages eller lugtes og optages i blodet i stedet for ilt. Selv små mængder kan give hovedpine eller kvalme. Start aldrig motoren i et lukket rum.
 • Sikkerhedsseler skal være godkendte. Biler skal normalt være forsynet med sikkerhedsseler på alle siddepladser. 

Spejle: 

 • Bilen skal være med monteret med et indvendigt førerspejl og et udvendigt førerspejl i venstre side.
 • Nakkestøtter skal være monteret på forsæderne.
 • Højde, længde og bredde

En bil må, såvel belæsset om ubelæsset, ikke fylde mere end:

 • Bredde: 2,55 m.
 • Højde: 4,00 m.
 • Længde: 12,0 m.


Gods der rager mere end 1 meter ud foran eller bagved bilen, eller mere end 15 cm. ud over bilens sider, SKAL afmærkes.

Køres der i lygtetændingstiden, skal afmærkningen være hvidt lys fremad og rødt lys bagud, samt godkendt cylinder med reflekterende røde striber.

Bemærk: Foranstående er kun korte uddrag fra færdselslæren, og er ikke fyldestgørende, så der henvises til Køreskolens Teoribog. Der tages forbehold for fejl og mangler.


 

Dansk Kørelærer-Union - Industrivej 21 - 4000 Roskilde

Telefon: 63 33 10 50 - E-mail: dku@dku.dk - CVR: 12207115

Dansk Kørelærer-Union - Industrivej 21 - 4000 Roskilde

Telefon: 63 33 10 50 - E-mail: dku@dku.dk - CVR: 12207115

card-logo-3

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.